Pedagogsiche

coaching


Wil je een vertaalslag van de pedagogiek van Reggio emilia maken voor jouw kinderdagverblijf?

Wil je onderzoeken wat een volgende stap zou kunnen zijn in de ontwikkeling van jezelf of je collega's?

Wil je een ervaren pedagogisch coach om mee te kunnen sparren?

Ben je pedagogisch coach en wil je zelf gecoacht worden?

Pedagogische coaching voor pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang is sinds 2019 verplicht. Als pedagoog binnen Villa de Buitenkans coach ik al sinds 2007 de pedagogisch medewerkers vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia. Mijn kennis en ervaring deel ik graag met jou!

Kinderkijk biedt kort of langdurende coaching voor pedagogisch medewerkers of pedagogisch coaches die werken of willen werken geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia.

Dit kan van een uurtje samen sparren tot meerdere uren per jaar.

Deze coachingsuren kunnen worden meegeteld in de verplichte coaching.


Wil je ook de verdieping of professionaliseringsslag maken voor jouw kinderdagverblijf?

Neem contact op om de mogelijkheden door te nemen: linda.kinderkijk@gmail.com - 0683422739


Wat heb ik te bieden?

De coach en/of het team ondersteunen om dat stapje verdieping te maken

Samen onderzoeken hoe jullie verder kunnen groeien

Kijken naar mogelijkheden in de groepsruimte

Ondersteunen in het observeren en kijken naar kinderen (bijvoorbeeld door het inzetten van documentatie)